Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

 1. Η δημιουργία φορέα που θα αναλάβει το έργο της συντήρησης, επέκτασης, αναβάθμισης της ήδη υπάρχουσας συλλογής αγροτικών εργαλείων και την έρευνα και τη μελέτη των λαογραφικών ιδιαιτεροτήτων και των στοιχείων της παράδοσης του τόπου μας.
 2. Η καλλιέργεια στο ευρύτερο κοινό του ενδιαφέροντος για τη λαογραφία και την παράδοση και την προστασία τους.
 3. Η μορφωτική και πολιτιστική προαγωγή των μελών του όσον αφορά τα θέματα της λαογραφίας και της παράδοσης.
 4. Η φροντίδα, προστασία, ανακάλυψη, ανάδειξη και προβολή των παραπάνω στοιχείων της περιοχής Αφύτου.
 5. Η αγορά και συλλογή έργων τέχνης και λαογραφικού υλικού.
 6. Η ενίσχυση και στήριξη των κρατικών φορέων για την απόκτηση λαογραφικών αντικειμένων της περιοχής μας και των γύρω περιοχών από δημοπρασίες.
 7. Η έκδοση διαφόρων εντύπων με περιεχόμενο σχετικό με τον άνω σκοπό ή παραπλήσιο.
 8. Η αναβίωση διαφόρων εθίμων που αναπαράγουν και συντηρούν την παράδοση.
 9. Η δημιουργία αρχαιολογικής συλλογής σύμφωνα με τους όρους του νόμου.
 10. Η χρηματοδότηση ανασκαφών σε συνεργασία με τις αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων, η χρηματοδότηση μελετών που θα αφορούν είτε το κτίριο όπου εκτίθενται οι συλλογές, είτε τις ίδιες τις συλλογές. Η ανάθεση διαφόρων εργασιών που έχουν σχέση με τη συντήρηση και καταγραφή των διαφόρων λαογραφικών στοιχείων. Η χρηματοδότηση οικοδομικών και τεχνικών και τεχνολογικών επεμβάσεων στον υπάρχοντα χώρο, όπου στεγάζεται η λαογραφική συλλογή.
 11. Οι εξωραϊσμοί κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δ.Δ Αφύτου του Δήμου Κασσάνδρας.
 12. Η προστασία του περιβάλλοντος