Το σωματείο μας αν και νεοσύστατο προσπαθεί να εντείνει τις προσπάθειές του για την επίτευξη των σκοπών που έθεσε. Άξια μνείας είναι η βοήθεια (οικονομική και ηθική) που δέχεται από μεγάλο μέρος των επαγγελματιών της Αφύτου στους οποίους οφείλει και την χρηματοδότηση των περισσοτέρων δραστηριοτήτων.

Μεγάλη σπουδαιότητα δίνεται στην προβολή του τόπου μας με τη δημιουργία της παρούσας Ιστοσελίδας μέσω της οποίας προσπαθούμε να καταστήσουμε γνωστό το χωριό μας στον κυβερνοχώρο, να αναδείξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να ευαισθητοποιήσουμε τη διεθνή κοινή γνώμη γύρω από το έργο μας.

Η κυριότερη δραστηριότητά του είναι οι εκδηλώσεις «Η Άφυτος της Αθύτου» κατά την θερινή περίοδο.

Άλλη σημαντική δραστηριότητα είναι η τράπεζα αίματος του χωριού με δύο αιμοδοσίες κάθε χρόνο. Με τον τρόπο αυτό όλοι οι Αφυτιώτες έχουν οποιαδήποτε στιγμή χρειαστούν αίμα.

Επίσης φέτος έχουν προγραμματιστεί δεντροφυτεύσεις σε διάφορα σημεία του χωριού και ενέργειες προστασίας των κρίνων της άμμου και επίσης θα ξεκινήσει την αναβάθμιση του υπάρχοντος λαογραφικού μουσείου μετατρέποντάς το σε μουσείο ιστορίας Αφύτου.