Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Μπαλαρούτσος Κυπαρίσσης
Αντιπρόεδρος Γιοβανούδης Κωνσταντίνος
Γραμματέας Μάνιος Γιώργος
Ταμίας Αθανασιάδου Ελένη
Μέλος Σιούζος Αλέξανδρος